Föreningen hade årsmöte 11 mars 2018 där följande föreningsmedlemmar beslutades ingå i styrelsen:

Ordförande: Christina Skoog Holmertz
Vice Ordförande: Henrik Nilsson

 

Kassör: Tomas Wiklund

 

Sekreterare: Karin Scheffka
Ledamot: Daniel Bäcklund

 

Suppleant: Lisa Nicklasson

Pro Patria – För fäderneslandet

Gustav III