View Post

WG säkerhetsreglemente

In Historieförmedling, Länkar by Administrator

Säkerheten är mycket viktig när man hanterar vapen och därför har föreningen nu antagit ett säkerhetsreglemente. Reglementet har utarbetats av föreningens rustmästare Roger Wiklund. Så i och med detta har föreningen en uttalad metod för att uppnå en säkrare krut- och vapenhantering. Säkerhetsreglementet kan ni läsa HÄR eller gå in på fliken ”Dokumentarkiv” i menyraden till vänster på hemsidan.

View Post

Boktips

In Böcker, Historieförmedling by Administrator

WG vill här tipsa om en bok om knyter an till tiden som föreningen gestaltar, nämligen ”Doktor Carlanders Göteborg”av Gudrun Nyberg. Författarinnan Gudrun Nyberg, som är läkare och adjungerande professor vid Sahlgrenska akademin har gått igenom de patientjournaler som Christoffer Carlander (1759-1848) lämnade efter sig som stadsläkare i Göteborg åren 1793-1814. I det rika materialet framträder en unik och levande bild av stadens befolkning, hur man tänkte och levde, vilka problem man hade, arbete, sjukdomar, död, sorg, kärlek, lek och dans m.m. m.m. Så vill man göra en tidsresa till Göteborg anno 1800 så kan boken rekommenderas å det varmast. Och efter några sidors läsning så förstår man att människorna då inte är så olika oss nu. Doktor Carlanders Göteborg – …

View Post

Svenska dräkten

In Forskning, Historieförmedling by Administrator

Torsdagen den 23/7-09 kl 10.30 träffade Mikael Tilander och Ann Albinsson från WG Lena Rangström som är 1:e Intendent på Livrustkammaren som finns i källaren på Stockholms slott, för att titta på den Nationella dräkten ifrån 1790 talet, samma dräkt som finns på deras hemsida i svart och eldröd siden. www.livrustkammaren.se Historia om Nationella dräkten – ”Ett folk, en dräkt” Klädlyxen vid de europeiska hoven var enorm och hovfolkets ekonomiska börda tung. För att komma till rätta med problemet blev det vanligt bland hoven att skapa särskilda uniformer för vistelsen på de olika lustslotten. Överflödsförordningar som hade till syfte att reglera lyximporten och gynna inhemsk tillverkning utfärdades i Sverige under 1700-talet. Det var inte ovanligt med smuggling. Gustav III:s nationella dräkt bestod inte enbart av …

View Post

Nytt koncept på Nya Varvet

In Historieförmedling by Christer Johansson

Lördagen den 13 juni var Westgiöta Gustavianer engagerade som underhållning i samband med Volvo International Service Training Awards avslutningstävling i Göteborg. På Nya Varvet fick de 160 internationella deltagarna prova på livet som Volontairer anno 1790. Tillställningen var unik då vi för första gången fick arbeta tillsammans med så mycket folk och från hela världen.  Representerade nationer var bl.a. Sydkorea, Indien, Förenade Arabemiraten, Sydafrika, Israel, Ryssland, Holland, England, Finland, och USA. Under ca 2 timmar bjöds gästerna på en tidsresa de sent skall glömma. Först möttes de upp vid Röda Sten med salut och eskorterades därefter till Nya Varvets gamla örlogsbas. Sedan hände enligt följande: Rekryterna tog värvning, mättes och skrevs in i rullan. 1790 låg medellängden på 168 cm, 2009 var den något …

View Post

WG medverkar i Andra Avenyn

In Film, Historieförmedling by Christer Johansson

I början av oktober medverkade några gustavianer i dramaserien Andra Avenyn. Krutröken låg tät över Lindholmen i Göteborg. Genom kontakter via vår medlem Karin Andersson så fick föreningen i uppdrag att medverka i TV-serien Andra Avenyn. Det ryktas att en bångstyrig elev blev arkebuserad av gustavianerna. Resultatet kommer att sändas i SVT 1 i början av november.  

View Post

Medalj till WG-ordföranden

In Fest, Forskning by Richard Kjaergaard

Westgiöta Gustavianers ordförande Christer Johansson, har tilldelats Elfsborgsgruppens traditionsmedalj med tillhörande släpspänne för sin forskning rörande Göteborgs garnisons historiska traditioner. Utdelningen verkställdes av cheferna för Göteborgs garnison, överste Bo Andersson och överstelöjtnant Bert-Erik Pousar, vid Hemvärnets traditionsmiddag den 24 november 2008 på mässen/Käringberget. Den omfattande forskningen kring Göteborgs yngre garnisonsregemente (1772-1801) och dess manskap har bland annat lett till publiceringen av boken ”Bussar och Bönhasar”. Boken är skriven av Christer Johansson med forskaren och arkivarien Fredrik Johansson som medförfattare. Den är också delvis bekostad av Försvarsmakten, i vars intresse det ligger att förvalta sina egna tradtioner. Allt sedan föreningen Westgiöta Gustavianer bildades år 1998 så har föreningen haft ett omfattade samarbete och bistånd från Hemvärnets utbildningsgrupp i Göteborg (Elfsborgsgruppen). Boken finns att beställa här på hemsidan under länken: http://www.gustavianer.com/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=48     …