Föreningen hade årsmöte 17 mars 2019 där följande föreningsmedlemmar beslutades ingå i styrelsen:

Ordförande: Henrik Nilsson

Vice Ordförande: Christina Skoog Holmertz

 

Kassör: Tomas Wiklund

 

Sekreterare: Karin Scheffka

Ledamot: Daniel Bäcklund

 

Suppleant: Lisa Nicklasson

Pro Patria – För fäderneslandet

Gustav III