Westgiötha Gustavianer kan anlitas som underhållning till historiska festivaler, bröllop, företagsevents, konferenser och andra festliga tillställningar. Vi gör allt från att förevisa exercis och skjuta salut till att laga mat och förevisa dans. De paket och koncept som vi erbjuder är:

Heders-Vakten

Hedersvakten utgörs av en patrull från Garnisonsregementet i Göteborg, som består av 4 soldater och 1 befäl. Om möjligt så fyller vi på med fler soldater vid behov. Truppen kan skjuta salut, agera vaktposter, förevisa enklare exercis samt föra gästerna till bords. Befälet håller ett kortare välkomsttal och berättar även lite om den historiska bakgrunden. Konceptet lämpar sig väl till bröllop, för att ge extra guldkant till händelsen.

Fält-Compagniet

Här pratar vi om att anlita hela föreningen med trupp, tross och fältläger. Vad föreningen kan sätta upp är ca 10 soldater och 4-5 civila. Innehållet skräddarsys efter kundens önskemål. Vad vi kan förevisa är t.ex. fältexercis, saluter, värvning, mönstring, livet i fältlägret, bestraffningar, sjukvård, duell, matlagning, musik, dans och hålla föredrag. Konceptet lämpar sig väl till historiska festivaler och andra större events. Här får deltagarna möjlighet att verkligen känna på livet under sena 1700-talet. Vi pratar dofter, smaker, ljud och andra påtagliga intryck från en svunnen tid.

För kostnadsförfrågan och övriga kontakter hänvisas till:

gustavianer@gmail.com