Formidabel höstbal

In Bal, Fest by Administrator

Lördagen den 2 oktober genomfördes WG:s höstbal på Råda säteri i Mölnlycke. Det blev en magnifik afton med mat, musik och dans med doft och fläkt från konung Gustafs dagar.

Balhelgen inleddes redan på fredagen med en dansworkshop på Göteborgs stadsmuseum. I pausen mellan danserna så gavs också möjlighet att lyssna på ett föredrag av den välkände Christopher O´Reagan. Temat för Christophers föredrag var givetvis ”Varför gilla 1700-talet?”.

Därefter följde balen på Råda säteri under lördagen. Aftonen inleddes av Gun Louise Hogmalm som spelade harpa i salongen på övervåningen. Därefter följde en trerätters middag med olika former av teatraliska inslag av bl.a. Anna Löfgren från Gustafs skål samt James Holm och Ulf Leonardzon från Westgiöta Gustavianer. Sedan följde rad- och fyrkantsdanser på övervåningen under ledning av Stig och Elinor Larsegård samt med levande musik framförd av Junekvintetten från Jönköping. I pauserna spelade också Håkan Essmar olika visor, bl.a. Bellman på sin luta. Och sist följde spontandans och allmänt gemyt i säteriets annex till tidiga morgonen. Sålunda en oförglömlig historisk afton i glada vänners lag i sann WG-anda.

Ett stort tack riktas till balgruppen med Jennie Rodin i spetsen för ett fantastiskt genomfört projekt. Nu har vi många värdefulla kunskaper att förvalta för framtiden. Räkna med nya upptåg från Westgiöta Gustavianer!

Här följer några bilder som ligger ute bl.a. på Facebook och fler lär komma från denna oförglömliga afton.