Maskeradbalen

In Bal, Fest by Administrator

16 mars gästade några från WG Gustafs skåls maskeradbal i Stockholm. Även denna afton mötte konungen sitt öde liksom anno 1792…

Syftet med tillställningen var som sagt att återskapa den beryktade maskeradbalen då Gustaf III sköts av Ankarström. Platsen var Gustafs skåls vackra Kristinehovs malmgård som är perfekt för ändamålet att arrangera fester, baler etc. Kvällen inleddes med historisk buffé och sedan följde dans i stora salongen. I sedvanlig ordning var det trevligt att språka med vänner från Stockholm, Oslo, Karlskrona m.m. Nära midnatt närmade sig stunden när konungen skulle skjutas. Ett antal sammansvurna män smög sig fram och höll sig i konungens närhet. Givetvis yttrades ”God afton vackra mask” innan skottet föll. Återigen en tidsresa som heter duga.

Stort tack till arrangörerna för denna fantatiskt trevlig afton. Väl mött på nya upptåg!

Samkväm på 1700-talsvis

Orkestern för aftonen

Det fanns många vackra masker

Vila och samspråk ut efter salongens väggar

De sammansvurna

Nära inpå konungen innan skottet faller

Maskeradbalen är över och gästerna lämnar Kongl. Operan

Madam Albinsson under överseende av kommissarien Liljensparre

Gästernas namn noterades noggrant i journalen av Liljensparres män