Återskapande av historiska föremål

In Arbetsdag, Föreningsliv by Administrator

CodeHelgen 19-20 januari genomförde Westgiöta Gustavianer den första av tre arbetshelger under våren 2008. Målet är att tillverka ränslar m/1756 till samtliga soldater, 4 st vaktkappor m/1756 samt vita gevärsremmar till föreningens musköter. Den stora fördelen med att tillverka sina egna persedlar är att man får en mer gedigen kunskap kring föremålen och att man helt enkelt uppskattar dem mera. En bra medicinering mot slit och släng med andra ord.

Mönster till ränslarna har föreningen fått genom genom Wermlands fältjägare i Karlstad. En ränsel finns bevarad på Armémuseum och en finns också bevarade på Jämtlands fältjägarregementes museum i Östersund. Den senare är något omgjord då remmen är flyttad. Antagligen har denna använts för civil jakt/motsv.

Inom de gustavianska föreningarna i Sverige och Finland (Wermlands fältjägare, Upplands regemente, Carlskrona Volontair-Regemente, Västra Götalands militärhistoriska förening samt Österbottens regemente) finns ett nära samarbete och utbyta av kunskap, vilket med detta projekt manifesteras.

Vad gäller innehållet i ränslarna kan man i 1781 års infanterireglemente samt i Soldatens skyldigheter i fred och i fält (1769) läsa:

’I sin ränsel bör han [soldaten] vara försedd med två skiortor, en halsduk, ett par strumpor, tu par halfärmar och två nattkappor, ett par af linne med talg smorda fotsockar, som i hettan under marschen förkomma hudlöshet, ett stycke engelskt ler eller skyller färg, allt efter den färg som dess underkläder hafva, en liten spegel, kam och puder; i locket lägges sko och klädesborsten.’

’Soldaten tillkommer att bära i ett fälttåg Gevär, Monderingar, Banduler, med 36 skarpa skott, Kappa, Flaska, Räntsel, med Linne, Strumpor, Skor, Kam, Borste, Nål med garn och tråd, War, En slut med slat, litet löf och några marker bröd.’

Vad som packades ner i ränslarna borde åtminstonne vara enligt följande:

– skjortor
– halsduk
– strumpor
– linne med talg smorda fotsockar
– sko- och klädesborste
– kam
– spegel
– puder till hår och ansikte
– färg till byxor
– nål och tråd
– bröd

Samt därtill tillkom säkert personliga småsaker som pengar, eldstål, intyg, psalmbok m.m.

/Christer Johansson

Code
Föreningen har just startat arbetet med att återskapa ränslar m/1756

Code
Mikael i full arbete

Code
Roger hann i princip klart med sin ränsel första helgen

Code
Gert och Pia i förgrunden

Code
Tommy och Roger A

Code
Även Lina samt Britta från Hökälla var närvarande

Code
Ränseln invändigt

Code
Orginal på Armémuseum

Code
Orginal i Östersund, framsidan samt locket invändigt

Code
Orginal i Östersund, baksidan

Code
Vaktkappa m/1756