Decenniets fest på gång – WG 10 år!

In Föreningsliv, Samanfattning by Christer Johansson

Helgen 6-7 december firar Westgiöta Gustavianer 10 år. På schemat står bl.a. skarpskjutning med musköt, julgästabud och guidad tur i fästningsstaden Göteborg.

Som ordförande kan man se tillbaka på senaste året med stor glädje. På många sätt har det varit det mest lyckade året sedan starten 1998. Bl.a. så har föreningen besökt Norge två gånger, Finland en gång samt deltagit i ett flertal evenemang inom landets gränser. Därtill har också flera investeringar kunnat göras i material, bl.a. tält, väskor och vapen. Så när föreningen nu passerar 10-årssträcket så har vi med råge uppnått de mål som man en gång hade i slutet av 1990-talet – Westgiöta Gustavianer som en av de främsta militärkulturhistoriska föreningarna i Sverige och Norden.

Föreningens historia ser i korthet ut enligt följande:

1998 Föreningen grundas av Tord Finyak, Magnus Jotunheim, Christer Johansson, Richard Kjärgård, Maria Larsson och ett 10-tal historiskt intresserade personer. De första uniformerna tillverkas av Sergej Karassew i St Petersburg. Andra viktiga personer i uppstarten är Conny Stambej och Bert-Erik Pousar från dåvarande Göteborgsgruppen. Utan Försvarsmaktens stöd hade det inte blivit någon förening.

1999 Föreningen besöker Ungern och Akershus fästning i Norge. Vänskapsband knyts med Imre Vörösmarty, Terje Holm, Björn Murud, Ulf Smedberg och Göran Backman. Vi stiftar också för första gången bekantskap med vännerna i Värmlands fältjägare.

2000 Föreningen deltar i Armémuseums återinvigning samt besöker Ungern. I Stockholm lär vi bl.a. känna Michael Helgesson från Karlskrona, som då gestaltade Arméns flotta, sedermera Carlskrona Volontair-Regemente.

2001 Föreningen besöker Karlskrona samt Oravais i Finland.

2002 Generalmönstring i Göteborg under ledning av Per Björklund och RSMF.

2003 Föreningen firar 5 år med utgivningen av boken ”Bössar och Bönhasar”, re-enactment på Björlanda skjutfält samt fest på Kungstens hemvärnsgård.

2004 Föreningen besöker Kongsvinger och Langenes i Norge. Här stiftar vi för första gången bekantskap med re-enactment i stor skala. Några gustavianer medverkar också i Wismar Schwedenfest.

2005 Föreningen är med och arrangerar Gunnebo slottsspel (2005-2008). Detta blir på många sätt en nytändning av föreningens verksamhet. Lars Erlandsson och Västra Götalands militärhistoriska förening stöttar hädanefter upp som gustavianskt artilleri.

2006 Gunnebo slottsspel har 300 historiska deltagare, som ett av de största militärhistoriska evenemangen i Norden. Bl.a. så medverkade folk från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Ungern, Tjeckien och Ryssland.

2007 Föreningen deltar i Klippandagarna, Gunnebo slottsspel, 6 juni på Skansen Kronan m.m.

2008 Föreningen firar 10 år…..

Så nu siktar vi vidare mot nya djärva mål! Framåt! Framåt!

Christer Johansson

Ordförande

2002: Generalmönstring på Heden i Göteborg

2003: Föreningens 5-årsjubileum, Björlanda skjutfält

2005: Gunnebo slottsspel

2008: Återskapande av slaget vid Kvistrum i Munkedal