Värvningstrumman går

In Föreningsliv, Samanfattning by Administrator

2010 kommer återigen att bli ett aktivt år. På agendan står bl.a. fältslag, marscher, lägerliv, danser och höviskt uppförande liksom resor i glada vänners lag – allt ackompanjerat av fiol och levande ljus. Därför låter vi nu värvningstrumman slå för alla som vurmar för 1700-talet.

Westgiöta Gustavianer bedriver en fantastisk verksamhet som alla kanske inte känner till. Vårt koncept är att uppträda på kommersiella tillställningar för att på så sätt finansiera föreningens huvudverksamhet, dvs att levandegöra historia (Living History). När vi åker på publika arrangemang så brukar arrangören också stå för reskostnaden, boendet och maten vilket innebär att vår hobby inte kostar oss själva särskilt mycket. Istället väljer flertalet medlemmar att köpa sin egen utrustning, tex kläder, skor och vapen. På så vis förbättras den utrustningsmässiga bredden inom föreningen. Så om någon vill testa på en fantastisk hobby i glada vänners lag så finns nu möjligheten. Under våren låter vi värvningstrumman slå för alla som vill uppleva 1700-talets glans och glamour på slott och herresäten liksom för den som vill leva nära naturen på Europas gamla slagfält. Alltid är historien närvarande oavsett om vi befinner oss i Göteborg, Munkedal, Karlskrona, Wismar eller St Barthélemy. Väl mött på nya äfventyr, bästa bröder och systrar!

Anhållan om medlemskap skickas till nedanstående e-postadress, så hör vi av oss.

saltziska@live.se