WG samverkar med tyskt riksförbund

In Föreningsliv, Samanfattning by Richard Kjaergaard

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tyska riksförbundet ”Der Dreispitz” (Den trekantiga hatten)
samlar föreningar från hela Tyskland.
-Gemensamt för alla är intresset för 1700-talet.

Det tyska riksförbundet kommer att medverka med minst två
föreningar under slaget vid Kviström under 2008 i Munkedal.
Förutom rent militära så finns även civila föreningar
representerade inom organisationen.

Preussiska grenadjärer (elitsoldater) går till anfall i
Hohenfriedberg 1745

I Tyskland är intresset stort för att återskapanda perioden kring
tiden då kungen av Preussen, Fredrik den store
förde ett expansionskrig i mitten på 1740-talet.
En av de mest berömda slagen är Hohenfriedberg i
dåvarande Schlesien år 1745. Efter kriget införlivades landskapet
i Preussen.

Inom ”Der Dreispitz” är det också vanligt med
enskilda aktörer som inte tillhör någon direkt förening.
Dessa brukar oftats gestalta en känd person eller soldat.
De går under beteckningen ”Einzeldarsteller” (Ensamförevisare).

Tyskland är rikt på minnen från 1700-talet.
Städer med historisk arkitektur, grandiosa slott och herresäten
samt historiska platser med festivaler och slottsspel finns att tillgå
i stor omfattning.

Några bilder som visar Riksförbundet Der Dreispitz verksamhet:

 

 

 

 

 

 

Vår kontaktförening i Wiessenfels på marsch bakom trosskärra
(aktuella för Kviström)

Hessiska grenadjärer m/1776

”Der Langen Kerls” (De långa karlarna) Fredrik den stores
grenadjärer som värvade folk från hela Europa.
Den största och längsta soldaten vid förbandet lär ha varit en
norrman.
Skall man vara medlem i föreningen från Berlin
så måste man minst vara ca. 1.75 cm lång.

En ”einzeldarsteller”

Preussiskt artilleri (aktuella för Kviström)

Mitglieder der Interessengemeinschaft Augustus Rex

Sachsiskt högreståndsfolk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lägerliv