Göta Artilleriregemente

In Forskning, Historieförmedling by Richard Kjaergaard

-Arvtagare och broderförband till Garnisonsregementet i Göteborg

 

Göta artilleriregemente, No 2, organiserades 1794 närArtilleriregementet delades upp i fyra regementen. Regementet bestod av åtta kompanier, vilka 1801 utökades till 12 i samband med att Garnisonsregementet i Göteborg uppgick i regementet. Regementets kaserner låg från 1801 vid Otterhällan och man övade från 1821 på Dösebacken i Kungälv och från 1862 på Tångahed i Vårgårda.

Efter att Finland gick förlorat 1809 bildades ur spillrorna avFinska artilleriregementet ett belägringskompani som inordnades i Göta artilleriregemente och sattes som besättning i Varbergs fästning. År 1831 överfördes dessa till Karlsborgs fästning som artilleribesättning. År 1874 utökades besättningen, som då hade namnet 1.fästningskompaniet, med regementets V division (två åkande batterier).
År 1882 överfördes 2.fästningskompaniet vid Göta artilleriregemente som då fanns som besättning på Carlstens fästning i Marstrand till Karlsborg.

Göta artilleriregemente ändrade 1892 namn till Första Göta artilleriregemente, No 2, varvid 1. och 2. fästningskompanierna ur regementet bildade Karlsborgs artillerikår, No 9. Namnändringen var ett resultat av att ett Andra Göta artilleriregemente, No 6, skulle bildas 1894.

 

1893 överfördes två batterier till det nyuppsatta Norrlands artilleriregemente, No 4, i Östersund. Regementet flyttade 1895 från Otterhällan till kaserner på Kviberg, öster om Göteborg. 1904 återfick regementet sitt gamla namn Göta artilleriregemente (Andra Göta blev Smålands artilleriregemente). Regementet erhöll 1914 beteckningen A 2. Regementet övade på Tånga hed och Remmene utanförHerrljunga. Göta artilleriregemente drogs in 1962 och uppgick iGöta luftvärnsregemente, Lv 6.