Huru soldaterna voro klädda på St Barth

In Forskning, Historieförmedling by Administrator

I november gästade WG forna svenskön St Barthélemy i Västindien. Med anledning av detta fick vi möjlighet att belysa hur soldaterna var klädda på ön under 1790-talet.

Martin Markelius på Armémuseum har studerat intendenturdepartementets utgående handlingar (förvaras på Krigsarkivet) och har sammanställt följande uppgifter:

———-

Den 16 juli 1794 står det att man ersatt de 24 munderingar som medföljt till S:t Bartolomei och att man då har skickat vitt kläde, patrontaskor, axelgehäng (som det ska vara efter 1792) och gevärsremmar till Stedingkska regementet. Här står nämns alltså endast kläde som material.

I ett kungligt brev till Krigskollegium daterat den 27 september 1797 står det följande:

”Till manskapets Beklädnad vele Wi årligen bestå per man: 1 Caracau, 2 Pantalons, 2 Skjortor, 2 par skor, 1 Hatt med Cordon och Plümer, 1 Halsduk, 1 Sabelband, 1 Escharpe, och dessutom Bandoler med Patron Kök och Sabelgehäng, för så lång tid desse Persedlar kunna nyttjas. Och är Wår nådiga Wilja at sedan I hört förre Gouvernören på Barthelemy, Majoren Bagge, om den särskilda beskaffenhet af Beklädnad; som Climatet därstädes fordrar, I låten skyndsammeligen förfärdiga och till Wår tjenstgörande General Adjutant aflämnen en därefter lämpad prof mondering; samt så snart den vunnit Wår Nådiga approbation besörjen, det Beklädnaden för hela trouppen blifwer efter denne Modell ofördröjeligen anskaffad och förfärdigad.”

Med ”Caracau” menas tydligen uniformsjackan, som enligt dräkthistoriska källor ska vara försedd med ett skört. Jag har tidigare aldrig stött på begreppet men det bör vara en jacka av 1792 års modell som menas. Pantalons är det franska namnet på långbyxor. Dessvärre står det ingenting i detta brev om material, men tydligt är att man diskuterade vilka material som är vettiga för detta klimat. Den provmundering som här diskuteras finns med största sannolikhet inte kvar någonstans, annars hade detta ju varit mycket enklare.

Nästa intressanta uppgift kommer från ett brev daterat den 16 oktober 1797 från Krigskollegium till Kungen, ang. värvning och transport av soldater till ön:

”Caracauns och Pantalons förfärdigande för hela truppen anser Collegium ej annan utväg vara än at de få anskaffas på stället…”

I nästa kungliga brev, daterat den 3 november 1797 står:

”Af den beklädnad, hwilken enligt den af Oss i Nåder faststälte Ritning kommer att på Barthelemi af Ganizonen brukas, anmälen I, att i brist af något till climatet därstädes passande tyg, hwaraf caracau kunnat förfärdigas, I endst föreslagit de öfrige bestådda persedlar såsom 1 par Pantalons af samma Tyg som caracauen med den skillnad, att den sednare blifwer blå, 1 skjorta, 1 par skor, 1 Hatt med cordon och plume, 1 Hallsduk, 1 sabelband med enligt Ritningen uteslutet Escharpet.”

Ett lite märkligt brev där den enda info egentligen är att caracauen är blå och av någon typ av tyg. Tydligt är dock att det inte är kläde för då hade det troligtvis stått.

Först i ett brev daterat den 15 september 1800, från krigskollegium till direktionen för Westindiska kompaniet, finner vi uppgifter om i vilket material uniformerna är sydda. Då skickade man tyg från Sverige till S:t Bartalomei och tyget benämns som ”2170 Aln blått sattin, 20 Aln gult sattin, 432 1/2 Aln hvitt sattin, 95 dussin knappar” och 60 hattar, 60 gula plymer m.m.”

Sattin är egentligen en vävbindning som är ganska tunn. I normala fall väver man silke i denna bindning men i detta fall måste det vara ylle som dom menar. Här har man altså löst problemet med för varma uniformer och gör dom därför inte i kläde utan i en annan vävteknik.

 

Hur ni ska återskapa detta återstår ju att se!

Som du märker är det mycket i den svenska uniformshistorien som ännu inte är framforskat. Detta är endast det material som jag har tillgång till på museet så frågan är ju hur mycket mer som finns?

Detta blev ju en liten uppsats i ämnet men jag hoppas att man kan fortsätta forska på detta i framtiden och kanske komma fram till något.

———-

Uppgifterna är sålunda saxade ur Martins mail enligt ovan. Detta som bakgrund till de linnebyxor som vi lät sy upp till WG:s soldater under kommenderingen till St Barthélemy 2010.