Interaktivt reenactment

In Forskning, Historieförmedling by Administrator

Det är med stor glädje vi nu finner den svenska dräkten representerad i ett storsäljande och världsomspännande krigsstrategispel: Empire Total War (ETW).

Uniformering och beväpning

Det är med stor glädje vi nu finner den svenska dräkten representerad i ett storsäljande och världsomspännande krigsstrategispel: Empire Total War (ETW). Cylinderhatten med fjäder/ståndare, midjekorta vapenrocken med dess knäppning och krage, eschavaderna (byxbenen) och kängorna är typiskt Gustavianska, baserade på Gustav III egen design. ETW blir inte sämre av att dessa Gustavianska herrar utgör elitinfanteri i svenska armén, Kungens garde.

Göteborgs yngre garnisonsregementes och WestgiötaGustavianers uniform har förvisso mindre detaljer och krimskrams, men de huvudsakliga likheterna ser man tydligt.

I uppföljaren, Napoleon Total War (NTW), återfinns på svenska sidan Västergötlands regementes gråa uniform med blå uppslag, hög cylinderhatt med gul ståndare och svartastibletter (damasker)

I princip är det bara gördeln som saknas för att man ska få en exakt animering av våra gråa uniformer, som vi bäst känner till från Slaget om Sävar 1809/2009. Det är enhetsuniformen m/1807

I båda spelen är soldaterna är vidare korrekt beväpnade med flintlåsgevär och bajonetter men de följer inte reglementet vad gäller vapenexercis. Varje bataljon har trumslagare, fanbärare och befäl. De ger kommandon och kommentarer på välartikulerad svenska, vilket låter ganska lustigt: ”Ja befälhavare!” och ”Giv fyyyr!” i falsett. ”Bilda kvadratformation!”, ”Lätt beridet artilleri!” Det vi självfallet saknar istället för ”Attaaaack!” är ”För fädernes landet, Gå på!!!” –  följt av soldaternas ”Hurrraaaa!!!”

Slagfälten

Båda dessa spel är i huvud sak lika varandra på slagfältet, grafiken flyter lättare i ETW emedan NTW har mer rök, fler animationer och verkar väga in truppernas moral något bättre.

Och moral är något intressant att återkomma till. För det är ett av två områden realismen i huvudsak brister i båda spelen.

1. Alla slag utvecklas i princip en hastig och brutal slakt där majoriteten stupar på både vinnande och förlorande sida. Det beror på att soldaterna inte själva drar sig ur striden för än när nästan alla ramlat omkull.

2. Det finns inga andra egentliga strategiska mål än att krossa fienden. (vilket bidrar till att det inte heller finns något incitament att manuellt dra tillbaka trupper från fronten) Läsaren kan själv kolla upp historiska tal på stupade vid olika slag från den här tiden, men redan 10%-20% var i allmänhet en katastrof. I ETW och NTW är antalet stupade typ 80%nästan alltid på minst en sida.

Vi minns ju exempelvis ”Sid Meyer’s Gettysburg!” från 1994. Där sattes vägar och kullar till strategiska punkter att hålla eller inta inom en viss tid och som var värda ett visst antal poäng. Detta vägdes mot förlusterna efter slaget varpå man lockades till försiktighet. Förstärkningar kom sent, eller så fick man offra poäng för att få in dem.

I ETW och NTW kommer alla in med en gång och det blir mest ett blodigt och kort slag. Inga egentliga fördelar ges heller av höjd eller skog.

Vidare saknas schargering i reträtten, alltså att man backar under eldgivning, och att kunna förskansa sig under slagets gång. När man går på i chock med blanka vapen bildas alltid en stor röra a-la-Bravehart och man kan inte göra annat än att titta på och vänta på att dom ska hugga ned varandra i princip fullständigt. Artilleriet drar sig inte från att skjuta ned halva regementen med splitter, även eget infanteri om de råkar stå framför. Räckvidden är irriterande kort i spelen; en muskötkula går hundratals meter, så om än med medioker precision träffar alltid några kulor något när 300 musköter brinner av samtidigt, men här är man förhindrad att skjuta på långt håll.

Positivt, förutom uniformerna, är alla animerade rörelser och detaljrikedom. Man sveper med kameran som i en film. Det är lätt att överblicka och styra alla 1000-tals soldater på slagfältet. Man kan bilda Karré som ger ett gott skydd mot kavalleri, upprörda indianer och sabelförsedda arga araber, kavalleriet kan rida effektiv chock mot jägare och lantvärn i öppen terräng, artilleriet har balanserad betydelse emedan jägare gömmer sig fint i skogen och stör framryckningar.