WG medverkar i Andra Avenyn

In Film, Historieförmedling by Christer Johansson

I början av oktober medverkade några gustavianer i dramaserien Andra Avenyn. Krutröken låg tät över Lindholmen i Göteborg.

Genom kontakter via vår medlem Karin Andersson så fick föreningen i uppdrag att medverka i TV-serien Andra Avenyn. Det ryktas att en bångstyrig elev blev arkebuserad av gustavianerna. Resultatet kommer att sändas i SVT 1 i början av november.