I lägret

210-års markering av slaget i Oravais 1808

In Föreningsliv, Historiskt återskapande, Levande lägerliv, Stridsuppvisningar, Taktisk strid, Utomlands by Christina Skoog Holmertz

14 september 1808 stod slaget vid Oravais där Ryssland vann en avgörande seger i finska kriget.

Westgiötha Gustavianer deltog 2008 i högtidlighållandet av 200-årsdagen och på 210-årsdagen var vi givetvis också med. Årets arrangemang hölls inte på den egentliga årsdagen utan istället den 2-5 augusti.

I lägretUppställning i lägret

Arrangemanget påbörjades på torsdag kväll då de deltagare som redan hade anlänt fick en guidad tur i bygden där vi fick lära oss mer om vad som hände 1917-1918 då Finland frigjorde sig från Ryssland.

Turen började vid Maxmo på Vesterö där S/S Equity lossade vapen som skickades från Tyskland.

S/S Equity

Nästa stopp var vid en hamn där vi fick en dramatiserad visning av hur skyddskårerna fungerade och hur det kunde gå till när ryssarna togs om hand  (man kunde ju alltid låsa in dem på dass…).

Dramatiserad visning av skyddskårerna

Tillfångatagande av ryssar

Sista stoppet på turen var i Vörå, vid krigsskolan som under våren 1918 utbildade ca 1900 gruppchefer. Molly från Oravais historiska förening berättade ingående om hur det hade varit i Vörå, hennes egna morföräldrar hade haft elever på skolan inackorderade i sitt hem.

Vörå Krigsskola

Under fredag förmiddag fick vi en guidad tur runt furirbostället. Martin Hårdstedt guidade runt oss och det tog bra mycket längre tid än de utlovade 30 minuterna men det gjorde ingenting alls då det var otroligt intressant.

Guidad tur runt Furirbostället

Soldaterna har lämnat disken till trossen.

Efter lunch anordnades en rad workshops och föreläsningar i bland annat historisk matlagning och smycken, salvtillverkning, knyppling, trådtillverkning, brott och straff (inte en workshop!) och föredrag om Armfeldt där medlemmar från de olika deltagande föreningarna lärde ut saker de är duktiga på.

Herrarnas matlagningskurs hos Mamsell Steen

Erik smakar av citronsoppan?

Mamsellen och hennes matlagande soldater. (Ser ni att majoriteten faktiskt kommer från WG?)

Karin lär sig knyppling

Salvtillverkning

Brödbakning

Flätning av skanskorgar av vidjor

Ulf Leonardsson

Ulf pratar om brott och straff

Det här upplägget med olika aktiviteter för oss deltagare där vi kunde lära oss nya saker av andra deltagare var bra.

 

Under lördagen var det så dags för öppet läger och återskapandet av slaget.

Vårt bidrag till aktiviteterna i lägret var en liten dansuppvisning med möjlighet för publiken att prova på. De som vågade sig på att dansa tyckte nog att det var roligt!

Anglais

Tyvärr blev soldat Mild biten av en björn i foten under dagens exercisövning så till slaget lånades han ut som kanonbesättning till Jämtlands Fältartilleri. Resten av truppen uppträdde under slaget som Hälsinge regemente.

Uppställning

Solen sken obarmhärtigt över slagfältet och tyvärr vann ryssarna slaget. Mer om det verkliga slaget finns att läsa här:

http://www.oravais1808.fi/bakgrund-2/

Lärdomar från vår sida? Resorb i vattenflaskan är inte helt fel.

Varmt, men vi är glada ändå

Marianne och en kanon

Arrangemanget avslutades på söndagen med fältgudstjänst och kransnedläggning vid minnesmärket.

Minnesmärket

Slagfältet sett från minnesmärket

I närheten av Furirbostället finns även Lotta Svärd-stenen och lägrets kvinnor, anförda av Minna och Jaana från Nylands Regemente, lade ner en egen minneskrans till minne av alla kvinnor i krig.

Till minne av kvinnor i krig

 

Det är inte helt säkerställt att soldat Mild faktiskt blev biten av en björn. En annan variant av historien säger att han halkade och stukade foten.

Flera bilder från helgen:

https://arvonen.kuvat.fi/kuvat/Oravainen+210v./

https://www.facebook.com/pg/jenslaxphoto/photos/?tab=album&album_id=1825368334211885

 

Fotografier: Tomas Wiklund, Karin Scheffka, Kikki Holmertz, Marianne Berndt Stange, Jeanette Flodin.