Gunnebo Slottsspel -2007

In Historiskt återskapande, Stridsuppvisningar by Richard Kjaergaard

 

Code

 -Väl genomfört trots ihållande ösregn!

Westgiöta Gustavianer stod värdar för tredje året i rad för Gunnebo Slottsspel i Mölndal den 6-8 juli. Föreningen har än en gång gjort en stor insats för att aktivt levandegöra den gustavianska kulturhistorien med Gunnebo Slott som fond.

 

chrillegunnebo22.jpg

Ordförande Christer Johansson

Stor instas av Westgiöta Gustavianers medlemmar

Under året har olika arbetsgrupper inom föreningen WG tagit hand om sin utvalda del av den organisatoriska kakan. Allt koordinerat av föreningens ordförande Christer Johansson. Mat, tältlån, krut, hemvärn, fordon, anskaffande av ny material är några delar som kan nämnas.

En stor del av ansvaret vad anbelangar hanteringen av material står WG:s kvartermästare Tommy Andersson och Kjelle Hedbom för. De har b la fått åka och hämta tält i Karlsborg, uniformer i Uddevalla m.m. Utan denna insats hade det hela inte blivit mycket av.

Tord Finyak med sina underofficerare har under årets ”lågsäsong” sett till så att Westgiöta Gustavianers trupp blivit mer och mer kompetent genom ett flertal övningar på söndagarna. Både vad gäller den enskilda soldatens uppträdande som kompaniets samlat. Tord har också lagt ned ett stort arbete på att få hit de ungerska husarerna och göra det bästa för deras välbefinnande under besöket i Sverige.

Lars Erlandsson med WGMF var likväl i år också ypperliga mästare på krut och kanoner.

Likt de andra åren innan har föreningen haft stor hjälp av norske Björn Murud med sitt stora kontaktnät inom reenactment i Europa. B la i år hade vi ett större antal tjeckiska deltagare än förra året. Förutom soldater var dessa även representerade av ett antal civila trossdamer som även de bistod WG:s tross på ett hjälpsamt sätt i lägret på lördagskvällen när festmaten skulle serveras.

Maten hade fyra stycken damer ur Westgiöta Gustavianer tillrett (Karin, Lina, Maria, Sara) och bestod b la av en utsökt potatispuddig, helstekt gris m.m. Hjälp fick de också av Sara Lodin och Kristina Steen från Stockholm.

Utöver detta serverades frukost och lunch. Efteråt var de alla milt sagt trötta efter insatsen.

gunnebo1.jpg

Slaget såg trolsk ut på avstånd

Slaget under lördagen såg på avstånd nästan magiskt ut. Ur den blöta marken stävade termisk dimma upp i regnet. Det gjorde att det nästan såg lite filmiskt ut när man betrakade det hela på avstånd. Många fina bilder kunde tas under förloppet.

Årets upplaga av Gunnebo Slottsspel blev mycket blöt. Trots detta var förberedelserna omfattande och humöret på topp bland arrangörer och deltagare.

Träskmark eller fältläger?

Stor del av att vi alla träffas är förutom själva krigardelen även själva återskapandet av lägerlivet. I år regnade ett sådant levande lägerlivnästa bort. Regnet öste ned då lägret grupperades. Det grävdes dock vattenavledande kanaler runt tälten så att vatten kunde rinna av ned i diket och det kunde sovas någorlunda bra lägret.

Ändå kunde man ibland från värmländskt håll höra den superlativa frasen; -De e jämt hälja dä!.

En tapper grupp sov under hela helgen i själva lägret, andra valde att inkvarteras i stugor och på kasern inne på regementet. Särskild hjälp hade vi av Mölndals hembygdsförenings ordförande Dennis Funke som kunde bistå oss med kontakter angånde stugor i närområdet.

Gustav II Adolfs fotfänika var särdeles tappra som i egenskap av frikår, huserade både utskrivningskarlar, kvinnor och barn i lägret hela helgen trots regnet.

Ett flertal deltagande föreningar

En ny grupp gjorde i år också sitt intåg på Gunnebo, Upplands regemente anno 1806-1808 från Stockholm. Killarna är seriöst intresserade av att återskapa sitt regemente både vad gäller själva det praktiska men även utrustningsmässigt på ett ypperligt sätt. Paradoxalt nog togs den gamla beteckingen Upplands regemente (S1) bort just i år och ersattes med det mer teknokratiska namnet ”Ledningsregementet (LedR)” för det gamla förbandet. Det visar på att det är viktigt med grupper som bevarar militärkulturhistorien.

Förutom de tidigare nämnda tjeckerna så var även husarerna från Ungern med i år igen. De lyckades lika fullt ut att få styr på sina inhyrda hästar som var av mycket vacker karaktär i år. Därom kan vi b la tacka hovslagare Dick Ahlberg i Ale Kommun.

Wermlands Fältjägare, Oravais Historiska förening (Finland), Carlskrona Volontairregemente, Onsöy Jegercompagnie (Norge),  Faaborg Kanonerlaug (Danmark) är några andra föreningar som medverkade.

Slottsområdet förgylldes också civilt av sällskapet Gustafs Skål som genomförde dramatiserade slottsvisningar och agerade vid öppningsparaden som kung med följe. Konungen uppenbarade sig också på slagfältet för att moraliskt stödja de svenska trupperna.

Lars-Göran Larsson och Christian Wiebull från RSMF besökte Slottsspelen för att tala om nästa års planering inför högtidlighållandet av händelserna 1808. Det planeras för många aktiviteter under 2008. B la är nationell kommité inom regeringskansliet under bildande som skall stödjas av b la RSMF. www.rsmf.nu

 

Fler bilder:

Wermlands Fältjägare med infanteriet från Österbotten och Uppland

Speakern och artikelförfattaren i allmogedräkt, sydd av Johan Palm i WFJ

Norsk jägare pustar ut

Glatt lägerliv i blöt terräng

Tobias Wass som Savolaxare

Upplänningar öppnar eld i skogen, Underofficer Hellman ger order

Fil dr i historia Lars Gahrn, antikvarie på Mölndals Museum och medlemmar ur Wermlands Fältjägare fick medaljer av Westgiöta Gustavianers styrelse för trofast bistånd genom åren. Gahrn har spelat en viktig roll i WG:s kontakt med Mölndals kulturliv

Skorna behövde vård efter helgen…

 

Styrelsen för Westgiöta Gustavianer tackar samtliga deltagare och aktiva arrangörer, samt Försvarsmakten i Göteborg för er stora insats och hjälp! 

 

Text: Richard Sehested Kjaergaard

Bilder: Björn Murud, Håkan Ågren, Tobias Wass, June Åkesson, Mölndals Posten, Sällskapet Gustafs Skål

Mer bilder från Gunnebo Slottsspel 2007:
http://www.pbase.com/prochnow/gunnebo_2007