Gunnebo Slottsspel 7-9 juli

In Historiskt återskapande, Stridsuppvisningar by Richard Kjaergaard

Image

-Westgiöta Gustavianer välkommnar
vänner från hela Europa!

Text Richard Kjaergaard

 

Under våren har det skett en hel del planering kring sommarens stora begivenhet;

 

Gunnebo Slottsspel

 

Många väntar med spänning…
Nu väntar föreningar i en mängd länder i Europa på att första skottet skall smälla och reprisen på den lyckade historiska helhetsupplevelsen från förra året skall rulla igång igen. I år under namnet Gunnebo Slottsspel.  
Föreningen Westgiöta Gustavianer tillsammans med Gunnebo Slott i år bjudit in ett flertal olika föreningar från många länder.
I år är t ex Ungern reperesenterat av en husartropp till häst och Finland med en pluton från Österbottens regemente (Oravais Historiska förening).
Från Ryssland kommer ett mindre antal soldater som bilar hela vägen för att kunna vara med vid Slottsspelen. Enstaka soldater kommer även från Belgien och Holland…

Image

Oravais Historiska Förening

Oravais Historiska Förening

 

Stort Dansk-Norskt inslag
Likt förra året så kommer den största kontingenten av utländska deltagare vara från den Dansk-Norska sidan. Det var ju dem vi mötte år 1788 vid slaget vid Kvistrum som gestalltas under spelen. Vi kommer i år också ha två läger, ett ”Svenskt” och ett ”Dansk”.
Nytt för i år är också en riksdansk förening i den stora floran av norska, Faaborg Kanonerlaug som ställer upp på slagfältet med kanonjärer och kanoner. Nämnas skall att hela den Dansk-norska styrkan har formerat ett gemensamt Feldtcorps under ledning av Terje Holm. 
Image
Faaborg Kanonerlaug

Svenska sidan i orostider utökat med Lantvärn

Den svenska sidan kommer i år att bli mangrann. Karlskrona VolontairregementeWestgiöta GustavianerWGMF med sina kanoner, Oravais Historiska förening, Värmlands Lantvärn (manskap ur Nerike-Värmlands Caroliner och Gustav II Adolfs Fothfänika). Som den svenske befälhavarens ögon i terrängen kommer Wermlands Fältjägare att agera. Hjälp får vi också av föreningen Bohus Elfsborgs Caroliner.

Vi får också en mindre förstärkning från den svenska stadenWismar i Tyskland och Meckelnburg. Svenskarna kommer också att understödjas av ungerska husarer som Kejsaren av Österike-Ungern ”skickat till hjälp”.

Image
Wermlands Fältjägare

Stor civil medverkan

Utöver den militära verksamheten så kommer Gunnebo Slott AB att bjuda in andra civila aktörer. Sällskapet Gustafs Skålfrån Stockholm kommer med ett stort antal personer att närvara. Lika så den ganska nybildade föreningen Karlskrona Revidiva och Herrskapsdansarna från Lidköping. Dessa föreningar kommer att ge slottets område ett riktigt autentiskt folkliv, och det ryktas om att konungen Gustaf III även skall dyka upp i år.

Image
Sällskapet Gustafs Skål

PROGRAM FREDAG 7 JULI
19.00 Bellman i Bacchi tempel. Föranmälan krävs.

PROGRAM LÖRDAG & SÖNDAG 8-9 JULI
10.30 Parad från Runde sten
11.00 Lär dig gyckla, Hönshusgården
11.30 Dramavisning för barn, Slottet
11.30 Barnaktiviteter till 15.00, Midsommarängen
12.00 Slottsvisning
13.00 Slottsvisning
13.00 Gustaviansk modevisning, Hönshusgården
13.00 Bellman, Bagge och Lönnroth, Södra flygelbyggnaden
14.00 Slottsvisning
14.00 Från piga till högreståndsdam?, Hönshusgården
14.00 Föreläsning, Södra flygelbyggnaden

14.30 Korum under ledning av Kyrkoherde Fredrik Sidenwall
15.00 Slaget vid Kvistrum, Sörgärdet
19.00 Dinera med Gustaf III. Föranmälan krävs.

Mer information på: www.gunneboslottsspel.se ochwww.gunneboslott.se

Varmt Välkomman till

Gunnebo Slottsspel 7-9 juli!