Westgiötha Gustavianer är en kulturhistorisk förening som levandegör livet i fästningsstaden Göteborg under de sista decennierna av 1700-talet och början av 1800-talet. Ambitionen är att gestalta både militärt och civilt liv. Den militära truppen uppträder som Göteborgs Garnisonsregemente m/1779. Det var detta förband som vaktade staden under större delen av seklet. Föreningens civila medlemmar uppträder som borgerskap, soldathustrur, markententerskor, pigor, drängar och annat löst allmogefolk. Tillsammans ger vi liv till en svunnen tid.

På följande underflikar avser vi berätta lite mer om den historiska bakgrunden till föreningens verksamhet. Vill ni veta mer så hänvisar vi till föreningens bok ”Bussar och Bönhasar”.Här står allt och lite till vad gäller Garnisonsregementet i Göteborg under åren 1772-1801.