På våra mannars bröst kan man också finna en och annan medalj. Historien bakom dessa är enligt följande:

Svärdsorden 

Svärdsorden instiftades av konung Fredrik I år 1748 och gavs som belöning till officerare för lång och trogen tjänst. Officererna kunde även vinna äran genom att utmärka sig i strid. Flertalet officerer av dignitet hade sålunda denna medalj. Belöningen förekom som kommendörstecken (korset runt halsen) och som riddartecken (korset på bröstet).

Medalj för tapperhet i fält

Medaljen för tapperhet i fält instiftades av konung Gustaf III år 1789 och tilldelades soldater och underofficerer som hade utmärkt sig i strid. En grundförutsättning verkar också ha varit att de erhållit en ”blesseur” eller sårskada. Medaljen förekommer även i en variant ”till siöss”.