Westgiötha Gustavianer har också som ambition att gestalta det civila livet inom Göteborgs garnison. I soldatbarackerna boddde även soldatfruarna och barnen och det var heller inte ovanligt att officersfamiljerna hade tjänstefolk. Så inom militärkollektivet ingick även många civila liksom i Göteborgs stad som helhet. Tillsammans gestaltar vi sålunda såväl de lägre som högre stånden under slutet av 1700-talet.