Under kampanjer sommartid brukade soldaterna sova i tält som medfördes på kompaniernas trossvagnar. När man slog läger för natten sattes tälten upp i raka linjer enligt en strikt befälsmässig ordning – först baljonschefens tält, därefter kompanichefernas, sedan övriga kompanibefälets och slutligen underofficerernas och manskapets tält. Det fanns också tält för tross, markententeri och lägervakt. Ett fältläger kan sålunda beskrivas som ett samhälle i miniatyr.

Westgiöta Gustavianer har återskapat fältlägret med officerstält, manskapstält, gevärstält, förrådstält och ett soltak/markententeri. Därtill förekommer också bord, stolar, vattentunnor m.m. Givetvis sover föreningens medlemmar på halm i tälten, på det sättet man gjorde för över 200 år sedan.