Den gula fana som truppen använder tillverkades 1755 och användes sedan fram tills i början av 1790-talet. Under denna tid fanns det 4 fanor vid regementet, två per bataljon. Fanduken är gul, i mitten finns ett stiliserat Westgiötha Lejon och i alla fyra hörnen finns konung Adolf Fredriks monogram. En av fyra nämnda fanor hade vit duk och fördes vid livbataljonen.

Originalet förvaras på Armémuseum och kan ses HÄR