”Kronojägarna” är ett projekt som några i föreningen drog igång efter kampanjerna i Kvistrum 2008 och 2010. Reenactment kan bedrivas i publik form men även i slutet sällskap där syftet mera är att testa historiskt uppträdande, kläder och vapen etc. Syftet är här sålunda mera av empirisk art snarare än att förevisa något, alltså att deltagarna själva lär sig något på sin hobby som inte finns dokumenterat i annan form. Sålunda ”ny” kunskap.

Den engelsk-amerikanska benämningen på ovan nämnda företeelse är Historical Trekking. Här följer några länkar på detta tema:

Syftet med projekt Kronojägare är att levandegöra den personal som vaktade kronans skogar, nämligen jägeristaten med jägmästare, hejderidare och kronojägare under 1700-talet. Detta gör vi genom att köra slutna kampanjer då vi går ut i skogen och lever på det vi bär med oss. Övernattning sker under bar himmel alternativt i medtaget skärmskydd. Vi har också hårda krav på historisk korrekthet vad gäller beväpning och beklädnad. Här pratar vi sålunda kompromisslöst historiskt återskapande utan modernt understöd! Dessa erfarenheter kan vi sålunda ta med oss när vi sedan förevisar förhållanden inför publik.

Historik om kronojägarna, läs HÄR.

Målet på sikt är även att kunna gestalta profilområden som partigängare, fotdragoner och allmogeuppbåd.