Sjungandet av visor har uppskattats i alla tider som ett sätt att umgås men även som ett sätt att få tiden att gå snabbare, till exempel under långa marscher. Historiska visor som sjungs av Westgiöta Gustavianer är bland annat enligt följande:

Gustafs skål

Gustafs skål!
Den bäste Kung, som Norden äger:
Han ej tål,
Att viktskåln ojämt väger.

God och glad,
Han ilskans röst föraktar
Samt avaktar
Och betraktar
Dårskap i sin grad.

Sådan Kung
Är värd att styra Sveriges öden:
Rask och ung,
Ej rådlös uti nöden.

Wasa Ätt
Har aldrig lärt att svika,
Aldrig tvika,
Men att fika
Till att göra rätt.

Sveriges kung
Din livvakt syns på fälten tåga,
Gammal, ung,
Vill livet för dig våga.

Med glatt mod,
Vi våra vapen bära,
Blott begära,
Gustafs ära,
Söka oväns blod.

Text och musik: Carl Michael Bellman
”Gustafs skål!” sjöngs för första gången den 19 augusti 1772 av en samling officerare på Skeppsholmen, i Stockholm, i samband med Gustav III:s revolution.
Gustafs skål blev, under den gustavianska tiden, en slags inofficiell kungssång och skålvisa. 

Bevare Gud vår kung

Bevare Gud vår kung!
Gör säll vår ädle kung!
Lefve vår kung!
Bekrönt af ärans hand,
alltid med hjärtats brand
förent med folk och land.
Lefve vår kung!

Gud! Krossa hatets våld
Och listen, som fördold
I mörkret går!
Stäng alla sorgers tropp
Längst från hans banas lopp,
Han är vår tröst, vårt hopp,
Hans sällhet vår!

Gud! Allas hjärtan rör,
Att aldrig otack gör
Hans krona tung!
För Vasars ädla ätt,
För vårt regeringssätt,
För lagens helga rätt
Lefve vår kung!

Att sin belöning nå,
Han länge hälsas må
Kung, make, far!
För svenska slöjders ans,
För svenska snillets krans,
För svenska vapnens glans
Förläng hans dar!

Nu hvarje troget bröst
med hjärta och med röst
hans välgång sjung!
Må tvedrägt flykten ta!
Han allas kärlek ha!
Sjung, svenska Folk, hurra!
Lefve vår kung!

Melodi: God Save the King
Text: A. N. Edelkrantz
Använd som kungssång under Gustaf IV Adolf från år 1805.
Första gången framförd i Stockholms börssal vid konungens återkomst 12:e februari 1805.