Klippandagen

In Exercis, Forskning, Historieförmedling, Historiskt återskapande, Levande lägerliv by Christina Skoog Holmertz

Årets Klippandag inföll lördagens den 25 augusti.

WG delade läger med GIIAs fotfänika, det börjar bli en tradition.

Är det en tigerkaka i skålen? Är det verkligen tidsenligt?

Wassa-far, Mamsell Johanna och Soldat Mild dy.

 

Soldat Torgersson och mor Wass.

 

Soldatmat med fru Katarina, trossdrängen Ulf och Mamsell Steen.

 

Soldatmat