Salut vid invigning av minnessten Marinen 500 år

In Dräktuppvisning, Historieförmedling, Salut by Henrik Nilsson

Uppvisning och salut (svensk lösen) genomförd vid Klippan i Göteborg idag i samband med avtäckning av minnessten för Marinens 500-årsjubileum 27 Augusti 2022. Stenen är placerad vid Waterfront hotel vid Klippan i Göteborg.