Schwedenfest Wismar

In Historiskt återskapande, Utomlands by Administrator

20-22 augusti besökte WG Schwedenfest i Wismar, Tyskland. Tillsammans med ca 100 andra gustavianer och karoliner gestaltade vi stadens historia som svensk besittning och garnisonsort under åren 1648-1803.

Deltagande föreningar i arrangemanget var förutom WG Carlskrona Volontair-Regemente, Bohus-Elfsborghs Caroliner och Smålands Caroliner. Helgen blev mycket lyckad och utgjordes för WG:s del av garnisonstjänst, lägerliv, matlagning och dans vid alla tillfällen som bjöds, både dag och natt =).

Ett stort tack till projektledarna Christian Weibull och Ulf Weinsjö från Wendes artilleri samt till Henrik Pettersson i Bohus-Elfsborghs Caroliner som planerade bussresan på bästa sätt.