Slaget vid Kvistrum 16-17 augusti

In Historiskt återskapande, Stridsuppvisningar by Richard Kjaergaard

Snart är det dags! Föreningen har preparerat sig inför slaget vid Kvistrum i över ett år. Ett spännande och fullspäckat program väntar besökare och deltagare.

 Westgiöta Gustavianer
Rekstyrkan vid Kleva Stale i maj månad anno 2008

Cirka 100-125 deltagare väntas till Munkedal under dagarna i augusti. Tjecker, tyskar och norrmän möter svenska gustavianska soldater på historisk mark. Westgiöta Gustavianer kommer gå till platsen till fots. Detta sker från Kungstorget i Uddevalla under torsdagen till fredagen 14-15 augusti. Övernattning sker under bar himmel och i ränslarna förvaras maten man åt under vägen. Bröd och sill samt sup därtill.

Kvistrum är en plats för många strider genom historien. Den helt korrekta geografiska platsen utgörs idag av en del av E6:an till Oslo. Därför arrangeras slaget vid Kvistrum i år på platsen Kleva Stale. Helt inkorrekt är dock inte detta, för trupprörelserna den 29 september 1788 gick just här över.

En armé på över 10 000 norrmän under danskt flagg gick denna nådens dag gick till anfall vid Kvistrum bro. Teaterkriget, eller som det heter på norska, Tyttebärkriget, pågick. Detta var den danska statens respons på det samverkansavtal man skrivit med ryssarna på 1770-talet. Svenskarna, endast 800 man, var trots detta villiga att kämpa mot övermakten.

-På morgonen när den svenska styrkan såg hur numerärt överlägsna danskarna var så beslutade befälhavaren, överste Tranefeldt vid Bohusläns dragoner, att alla inblandade befäl skulle få rösta; hålla stånd eller ge upp. Resultatet av omröstningen blev att stå kvar, säger WG:s ordförande Christer Johansson.

Omröstningen till trots. Efter några skärmytslingar under den sena eftermiddagen anlände till slut den ålderstigne befälhavaren över Bohuslän och Västergötland, generalen Hierta. Han körde helt sonika över den tidiga demokratiska yttringen och kapitulerade. Han flydde lika snabbt tillbaka till residensstaden Vänersborg för att rädda sig själv från fångenskapen.

Vid slaget vid Kvistrum bro 1788 deltog främst några kompanier ur Skaraborgs regemente och artillerister. Men en annan grupp var också representerade. De civila kronojägarna som vaktade kronans skogar och ägor hade samlats till ett partisan- och jägarförband under kriget. Dessa var vid Kvistrum cirka 30 stycken till antal. Det är just från denna typ av civila jägare som svenskarna i Pommern år 1757 upprättar sitt första jägarförband. Även för det norska elitförbandet, det norske jegerkorpset, så blir Kvistrumbro det första elddopet.

Norska återtåget.Teckning Andreas Hauge 1800-tal.Forsvarmuseet,Oslo

Norska jägare stapplar hem på regnvåta vägar i Bohuslän hösten 1788.

I år är det 220 år sedan svenska soldater utkämpade Nordens svar på Thermopyhle. Detta slag var ganska obetydligt, men intressant ur ett västsvenskt historiskt perspektiv. Vid Kvistrum utkämpades inte bara ett hopplöst fältslag.

Kring det hela finner man också misstanke om förräderi, inkompetens och arrogans från högre befälhavare. Detta påverkade i slutänden den enkla meniga soldaten på fältet, både på norsk och svensk sida. Hela landsändans säkerhet stod på spel. Göteborg var en hårsmån från att bli en dansk stad. Exemelvis var Uddevalla ockuperat en längre tid under kampanjen.

Funk, Tranefeldts ställföreträdare, blev anklagad för att ha samarbetetat med fienden. Han fick sitt bohag förflyttat med dansk hjälp och deltog i sällskapsaftnar tillsammans med de danska prinsarna Karl av Hessen och kronprins Fredrik. Tranefeldt blev orättvist avdankad på bekostnad av Hiertas ovilja att strida för landet. Gustaf III red i ilsträck från Stockholm för att stärka moralen i Göteborg.

Bönderna på Hisingen troddes hjälpa danskarna med proviant och det ryktades om att herrskap i trakten dansade till norska jägarhorn på bal. Det norska återtåget bjöd på stora vanskligheter, sjukdomar härjade bland leden och det var dåligt med mat. Man uppskattar att flera tusen norska soldater avled i samband med ”Teaterkriget”.

Munkedals kommun i samverkan med föreningen Westgiöta Gustavianer välkommnar alla till Munkedal och Kleva Stale. Programmet kommer vara fullspäckat!

Se även hemsidorna för Munkedals kommun och Uddevalla kommun för mer information.