Västra Fronten – en stor succe!

In Historiskt återskapande, Taktisk strid by Administrator

Helgen 22-24 maj genomfördes återskapandet av striderna på Västra Fronten 1808-1809. Evenemanget blev mycket lyckat främst på grund av sin realism och med få moderna inslag. Deltagarna bjöds på en tidsresa 200 år tillbaka i tiden.

Ljunggren?

Det historisk återskapandet av striderna på Västra Fronten 1808-1809 genomfördes helgen 22-24 maj på Bulid-Sågebackens skjutfält strax norr om Uddevalla. Antalet deltagare var ca 150 från Sverige, Norge och Danmark. Västra Fronten var ett slutet evenemang utan publik. Detta genomförde vi sålunda för oss själva för att testa reglemente och utrustning och för att få utökad förståelse hur livet kunde gestalta sig kring krigsåren 1808-1809.

Redan under onsdagen började medlemmar ur Westgiöta Gustavianer köra upp material till den svenska lägerplatsen vid Näset. Det var ett styvt arbete med att få ut 1200 kg halm, 30 säckar ved, 500 liter vatten och tält, trossvagn m.m. Arbetet fortsatte även under torsdagen och då anslöt även deltagare ur Upplands regemente, Dalregementet och Västerbottens regemente.

Under fredagen färdigställdes lägret under förmiddagen och under eftermiddagen genomfördes träning. Bl.a. så övades på kedja och linje. Under dagen anslöt övriga deltagare bl.a. artilleri från Karlstad och Östersund, Värmlands fältjägare, Gustav II Adolfs fotfänika, Gustafs skål samt hästar tilll våra dragoner. Från kl 19.00 gällde skarpt läge och då utskickades fältvakter samtidigt som jägarna gick ut på patrull. Vad som var intressant att veta var bl.a. var fienden befann sig, antal, avlösningar m.m. Under natten föll en hel del regn vilket inte gjorde livet enklare för våra tappra svenska trupper.

Organisationen för det sammansattta svenska kompaniet (No III) såg ut enligt följande:

 • Stab, 2 man
 • Dragoner, 2 man till häst
 • Jägare, 8 man
 • I plut. Upplands, 15 man
 • II plut. Älvsborgs, 20 man
 • III plut. Västerbottens, 15 man
 • Artilleri, 2 pjäser med besättningar
 • Kompaniets trossvagn med häst

Under lördag förmiddag förberedde sig båda sidor inför det stundande slaget. Runt kl 11.00 utgick de svenska trupperna från lägret vid Näset med jägarna och Upplands i spetsen. Väl på den västra sidan av sjön Krokevattnet inleddes anfallet. Den dansk-norska sidan genomförde fördröjningsstrider medan svenskarna avancerade norrut. Slutstriden kom att stå på fälten vid Sjöändan. När striderna upphörde hade klockan blivit ca 18.00. Därefter följde allmän förbrödring och fest i respektive läger.

Vilka erfarenheter drogs då under Västra Fronten:

 • Angående lägervakt och fältvakter, ha uthållighet! Ha hellre färre poster som kan stå längre tid än att trötta ut hela förbandet. Fienden kan plötsligt slå tillbaka när man minst anar det. Även små fiendeenheter kan ställa till stor skada.
 • Icke-kombatanter står för matlagningen. Efter timmar på post, i strid etc så är varm mat en nödvändig källa till återhämtning. Risken är annars stor att stridsvärdet sjunker snabbt.
 • Angående ved och vatten så räckte 15 säckar ved i två dygn i svenska lägret och vatten bör man ha tillgång till ca 400 liter per dygn. Detta räknat på ca 90 personer.
 • Vikten att ha med sig mycket vatten, ca 2-3 liter per soldat under ett slag på 6 timmar. På 70 man gör det minst 140 liter, vilket förutsätter att man har med sig en kompanivagn med häst. Logistiken är sålunda A och O i sammanhanget.
 • Vikten att ha tillgång till dragoner för att kunna skicka information över större ytor.
 • Hur trötthet påverkar viktiga beslut. Man kan tänka sig hur många avgöranden i historien har avgjorts på grund av utmattning. Därför gälller det att spara på krafterna när möjlighet ges. Detta gäller såväl befäl som manskap.
 • Taktiskt så har uppträdande på kedja många fler fördelar än att följa den strikta lineartaktiken. I synnerhet gäller detta i typiskt nordisk terräng. Dock är det viktigt att ha bredd i kedjan och inte klumpa ihop sig.
 • Samverkan artilleri och infanteri är en oslagbar kombination om man har övat in denna samverkan. Risken är annars stor att någon står i vägen med olyckor som följd.
 • Och som sagt, ta det lugnt! Se varje skärmytsling som en taktiskt enskild händelse. Att bara rusa på leder lätt till misstag, som inom kort kan resultera i förbandets undergång. Håll förbandet samlat!
 • Kompaniets trossvagn måste ha en medföljande vakt. Risken är annars överhängande att eftersläntrande fiendesoldater eller jägare tar vagnen tillfånga.

Utöver bilderna i bildgalleriet, se även följande filmer på Youtube:

Trailer för Västra Fronten  Västra Fronten -slideshow

Västra Fronten del 1  Svenska lägret vid västra fronten

Västra Fronten del 2  Heimat 1809 Riskojan