Följande händer under verksamhetsåret 2021

Pga restriktionerna i samband med pandemin har årets aktiviteter under första hälften begränsats. Vi uppdaterar kalendariet löpande under året och allt eftersom fler aktiviteter blir tillåtna.

  • 27-29 Augusti: Stormaktstid på Bohus Fästning med KBEC
  • 11-12 September: Exercis, salut och kyrkoparad vid Nors Hembygdsgård i Trossnäs tillsammans med Wermlands Fältjägare
  • 3 Oktober: Salut i Munkedal
  • Höst/Vinter: Dans! 2-dagars intensivkurs en helg. Datum ej satt. Historisk folklig och högre-stånds historisk dans.
  • Under vintern: Studiecirklar: Fortsättning av tillverkning av Uniform m/1765. Till en början utomhus och på distans.
  • Senare i år: Fest! Tema 1771 – Gustav III kröning – Göteborg 150 år

I samarbete med Medborgarskolan