Följande händer under verksamhetsåret 2024

  • Lördag 23 Mars: Årsmöte
  • Lördag 23 Mars: Dansövning
  • Söndag 14 April: Vårexercis och tillfälle att hälsa och prova-på – Klippan Göteborg
  • Helgen 24-26 Maj: Publikfri Napoleansk Fältövning (war game) i Värmland med WFJ
  • 1 Juni: Sommarbal på Ljungs Slott
  • Helgen 23-25 Aug: Stormaktstid på Bohus Fästning – ”Uppretad allmoge” och dans
  • Bal i Göteborg (planeras) hösten/vintern 2024, ej fastslaget
  • Resa till Tyskland/Polen/Tjeckien andra halvan 2024, ej fastslaget
  • Uppdateras löpande (senast uppdaterad 2024-03-29)