Thomas Thorild

In Forskning, Historieförmedling, Okategoriserade by Richard Kjaergaard

 

Den gustavianska tänkaren från Munkedal

 

Text: Richard Kjaergaard

 

Thomas Thorild (1759-1808) Är en av de mest omstridda skribenterna i den svenska litterära historien. Han föddes som son till en kronolänsman i nuvarande Munkedals Kommun. –Orten där slaget vid Kvistrum stod. Ganska snabbt efter hans födelse dog hans föräldrar och han växte upp hos en farbror i Kungälv.

Thorild var en mycket begåvad ung pojke som genom välgörare fick tillfälle att senare studera på högre universitetsnivå. Något som var väldigt ovanligt bland fattiga personer vid denna tid. 

Han var en ivrig skribent som författade både prosa, poesi och meningspamfletter. Men det är inte detta han kom att bli uppmärksammad för. Thomas Thorild var en tänkare. Hans idéer har bland annat påverkat hur vi idag ser på yttrandefrihet i Sverige. Han kallade sig inte poet eller författare utan ”Author”, vad han skrev eller till vem eller på vilket sätt ville han bestämma själv.

En poet ansåg Thorild bara var en som föll in i ett visst system, en slav. Detta kan idag tyckas vara självklart, men en författare under den era som kallas den gustavianska klassicismen hade att iaktta strikta normer att gå efter i sin författargärning.

Med frihetliga ideal gjorde han sig obekväm helt upp till kunglig nivå. Efter en akademisk disputation med kung Gustav III i Uppsala närvarande, väntade Thorild på kungens beröm förgäves.

Bland annat föreslog Thomas Thorild att man skulle inrätta ett särskilt ämbete, en hovfilosof. Kanske var det med en förestas att själv bli utnämnd till detta ämbete och därmed indirekt kunna påverka Sveriges styre. 

När kungen inte nappade på hans idéer så flyttade han till England för att prova sina vingar. Inte heller där föll hans idéer i god jord. Thomas Thorilds åsikt om att ett land inte borde styras av en kung utan av en samling intellektuella män var nog för magstarkt för kungar och etablissemanget i länder med monarkin som statsskick.

Som tänkare och åsiktsfilosof är Thomas Thorild mest beaktansvärd. Efter Englandsvistelsen återvände han till Sverige för att driva på debatten om tryckfriheten. Gustav III hade vid sitt tillträde gjort inskränkningar på detta område.

 

”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”

 

Tryckfrihet införs under frihetstiden, år 1766. Innan dess hade det i de flesta länder utövats censur på vad som trycktes till gagn för den enväldiga kungamakten.

År 1792, strax efter Gustav III mördades arresterades Thomas Thorild. Man fruktade i eftersvallet av det inträffade mordet ett konspirativt kuppförsök. Han landsförvisades därför till Svenska Pommern och fick genom en vän arbete vid det svenska universitetet i Greifswald som bibliotekarie och senare som professor.  

Thomas Thorild var en ganska självgod herre och menade att han själv var ett av världens genier. Hans något svulstiga poesi och författarskap ansågs av samtiden för att vara av dålig karaktär. Thorild hade även en häftig och utdragen kamp med en av sina samtida skribentkolleger, Kellgren som kritiserade hans dåliga smak. 

Men det är som tänkare, debattör och framåtskridare som han bäst kan ihågkommas. Den fattige pojken från Munkedal som gjorde en extraordinär akademisk karriär och berörde landets elit på gott och ont.

Kanske är Thomas Thorild väl värd att uppmärksammas på vårt kommande arrangemang ”Slaget vid Kvistrum” i Munkedal 2008? Han är onekligen en av de mest spännande litterära svenska gestalterna under den gustavianska epoken i Sverige.

I Munkedal finns det nu krafter som genom ett Thomas Thorild-sällskap vill verka för att hans livsgärning belyses mer. Det är nästa år 200 år sedan han avled.