Westgiötha Gustavianer (WG) är en kulturhistorisk förening med säte i Göteborg. Syftet med föreningens verksamhet är att levandegöra Göteborgs stad och garnison under senare delen av 1700-talet (i tid rör vi oss ca 1750-1820 mellan rokoko och empir) samt att vårda arvet ifrån den gustavianska tiden. Verksamheten är ideell och opolitisk till sin karaktär.

WG är medlem i Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar (RSMF) och samverkar med Försvarsmakten i Göteborg. Föreningen är också med i Forum för historiska danser samt är syster- och broderförening med Gustafs skål i Stockholm och Carlskrona Volontair-Regemente i Karlskrona. Medlemmar i WG räknas också som medlemmar i Gustafs skål (har medlemspris på baler m.m.).

Föreningen består av en militär och en civil del. Den militära truppen uppträder i uniform m/1779 för Göteborgs yngre garnisonsregemente samt enhetsuniform m/1807. Föreningen förfogar också över två uniformer för Savolax fotjägare m/1779. Föreningens civila medlemmar uppträder som allmoge, tjänstefolk, borgerskap och högre stånd från tiden vi levandegör.

Utöver att levandegöra historia (Reenactment & Living History) så brukar WG även delta i olika tillställningar där företag eller privatpersoner vill ha en spännande och gemytlig 1700-tals atmosfär.Det kan röra sig om allt från företagsfester till bröllop. Föreningen har också varit engagerad i ett bygdespel i Mölndals kvarnby samt en filminspelning för SVT.