Föreningen hade årsmöte 12 mars 2023 där följande föreningsmedlemmar beslutades ingå i styrelsen:

Ordförande:
Daniel Bäcklund

Vice Ordförande: Christina Skoog Holmertz

Kassör:
Tobias Wass

Sekreterare:
Karin Scheffka

Ledamot:
Henrik Nilsson

Suppleant:
Christer Johansson

Pro Patria – För fäderneslandet
Gustav III