Föreningen hade årsmöte 23 mars 2024 där följande föreningsmedlemmar beslutades ingå i styrelsen:

Ordförande:
Daniel Bäcklund

Vice Ordförande: Christina Skoog Holmertz

Kassör:
Tobias Wass

Sekreterare:
Karin Scheffka

Ledamot:
Christer Johansson

Suppleant:
Lisa Nicklasson

Pro Patria – För fäderneslandet
Gustav III