Föreningen hade årsmöte 27 mars 2021 där följande föreningsmedlemmar beslutades ingå i styrelsen:

Ordförande:
Henrik Nilsson

Vice Ordförande: Christina Skoog Holmertz

Kassör:
Tobias Wass

Sekreterare:
Karin Scheffka

Ledamot:
Daniel Bäcklund

Suppleant:
Robert Torgersson

Pro Patria – För fäderneslandet
Gustav III