Föreningen hade årsmöte 27 mars 2021 där följande föreningsmedlemmar beslutades ingå i styrelsen:

Ordförande: Henrik Nilsson

Vice Ordförande: Christina Skoog Holmertz

 

Kassör: Tobias Wass

 

Sekreterare: Karin Scheffka

Ledamot: Daniel Bäcklund

 

Suppleant: Robert Torgersson

Pro Patria – För fäderneslandet

Gustav III