Utöver uniform och beväpning fick soldaterna också ut annan extra utrustning av Kronan. Dessa ting utgjordes av:

Ränsel

Varje soldat tilldelades i händelse av fältåg en ränsel att förvara mat och personlig utrustning i. Maten kunde utgöras av bröd, ärtor och en bit saltat kött eller sill. Till den personliga utrustningen hörde extra skjorta, strumpor, lösa halvsulor, skoborste (förvarades i locket), spegel och kam. Andra småsaker man kunde finna i ränslarna var kanske en kniv, en psalmbok och eldstål. De ränslar som Westgiöta Gustavianer använder har vi tillverkat själva utifrån original på Armémuseum.

Bulkruka

För att förvara vatten och laga mat i tilldelades soldaterna en så kallad bulkruka, eller kopparfältflaska som det står i de samtida rullorna. Denna modell har använts sedan 1700-talet fram till en bit in på 1900-talet. Bulkrukan bars i en rem över axeln och är tillverkad i koppar med förtennad insida.

Vaktkappa

Vid kallt och regnigt väder kunde soldaterna också få ut särskilda vaktkappor. I samband med kriget 1788-90 fick Garnisonsregementet från Tyghuset i Göteborg ut 25 vaktkappor per kompani á 100 man. Även våra vaktkappor har föreningens medlemmar tillverkat själva utifrån orginal på Armémuseum. Materialet utgörs av blått och gult ylle samt linne som foder.