Den militära truppen uppträder också i uniform m/1807. Den är grå av sk enhetsmodell och avsikten var från början att samtliga regementen skulle bära denna uniform. Men i och med Finska krigets utbrott 1808-1809 så fick den aldrig någon allmän spridning. De flesta regementen bar sina gamla uniformer under kriget.

Uniformen utgörs av:

  • Grå jacka eller frack samt byxor
  • Hög hatt med ståndare och mässingskordong
  • Blågult escharp (bälte)
  • Svart halsduk med vit rand
  • Svarta stibletter (damasker)

Officeren på den nedre bilden bär också en grå syrtut eller ytterrock.