Kvistrum 1788 – Några erfarenheter!

In Historiskt återskapande, Okategoriserade, Stridsuppvisningar by Christer Johansson

Under perioden 14-17 augusti genomförde Westgiöta Gustavianer återskapandet av Teaterkriget och slaget vid Kvistrum 1788. Ett flertal erfarenheter drogs utifrån en verksamhet som kan beskrivas som experimentell historia.

Historik

Sommaren 1788 genomförde ett Gustav III ett strategiskt överfall på Ryssland med målet att återta tidigare förlorade områden. 1773 hade Ryssland och Danmark slutit en militär biståndspakt i händelse av en svensk krigsförklaring. Därav tvingades sålunda Danmark in i kriget.

Den 24-25 september gick ca 10 000 under ledning av prins Carl av Hessen och kronprins Fredrik in i Bohuslän. De svenska försvararna drog sig raskt undan och gjorde inte halt förrän vid Munkedal. Här utkämpades den 29 september slaget vid Kvistrum bro då 800 man under befäl av överste Jan Werner Tranefelt kringrändes och kapitulerade. På svensk sida stupade 5 man och 61 man sårades. De norska förlusterna utgjordes av 5 man och 16 sårade. Samtliga svenskar förutom artilleriet och några kronojägare frisläptes dagen därpå mot löfte om att inte slåss mot den danske kungen under det fortsatta kriget.

Samtida bataljmålning över slaget vid Kvistrum

Därefter kunde hela Bohuslän fram till Kungälv ockuperas samt delar av Västergötland och Dalsland. Kriget fick dock en oväntad vändning när Gustav III helt plötsligt dök upp i Göteborg med förstärkningar. När den danska krigsförklaringen kom hade han genast lämnat Finland för att via Dalarna skynda till Västsveriges försvar. Inom kort blandade sig även Storbritannien och Preussen in i leken och tvingade fram ett krigsstillestånd. De sista norska styrkorna lämnade Bohuslän i november och året därpå slöts formellt fred.

I Sverige är dessa händelser kända som Teaterkriget och i Norge som Tyttebaerkriget (Lingonkriget på svenska). De senare benämningen har sin förklaring i att de norska trupperna led brist på föda och därav tvingades dryga ut kosten med lingon.

Något ”teaterkrig” blev det dock inte för norrmänen då minst 1500 man avled till följd av sjukdom. En regnig höst, utslitna uniformer och skor samt dålig kosthållning tog sålunda ut en större tribut av döda än vad kulor och bajonetter gjorde.Därav ruinerades den norska hären för flera år framåt i tiden.

Historiskt återskapande

Det historiska återskapandet av Teaterkriget och slaget vid Kvistrum 1788 arrangerades av Westgiöta Gustavianer och Munkedals kommun tillsammans med Munkedals ryttarförening, Munkedals ridklubb, Kleva byalag, Eystens hov och Foss-Sörbygdens pastorat. Antalet historiska deltagare var ca 130 st från Sverige, Norge, Tyskland och Tjeckien. I själva slaget deltog ca 100 man, 6 kanoner och 4 hästar.

Aktiviteterna startade i Uddevalla den 14 augusti. På Kungstorget slog några soldater och en piga ur Westgiöta Gustavianer (här gestaltande Skaraborgs regemente) upp ett tält, kokade köttsoppa i en trefotsgryta, förevisade exercis och sköt salut. Syftet var att göra reklam inför helgen, vilket lyckades utöver förväntan. Tidningen Bohusläningen tryckte en helsida och truppen intervjuades även av Sveriges Radio P4.

Därefter började truppen marschera mot Munkedal ochUddevalla lämnades till sången ”Gustafs skål”. Marschrutten Uddevalla – Bulid – Åleslån – Krokestugan – Vågsäter – Kleva mäter ca 35 km. Med på marschen följde även två kommenderade kronojägare från Stockholm. Övernattning skedde i en kåta på Herrestadsfjället. Syftet med turen var att ge liv åt de långa marscher som genomfördes hösten 1788. Även vädret gav en historisk känsla då mörka regnmoln svepte över himlen.

Fredagen den 15 augusti etablerades fältlägret i Munkedal Kleva. Under kvällen bjöd Westgiöta Gustavianer på Västsvenska specialiteter, bl.a. äggost, vilket var mycket uppskattat av de utländska gästerna. Här skall Lina, Kerstin och Maria ha ett stort tack. Sedan följde social samvaro i lägret. Natten lystes upp av lägerbål och i nejden hördes sång och skratt på olika språk.

Lördagen den 16 augusti genomfördes själva huvudarrangemanget. Under förmiddagen marscherade trupperna från centrala Munkedal till Kvistrum bro där en informationstavla över platsens historia invigdes. Efter lunchen genomfördes aktiviteter i lägret med bestraffning och hästkadrilj m.m. Själva slaget förevisades kl 15.20-16.00 och tog sålunda ca 40 minuter. Därefter förevisades sjukvård och begravning av de stupade. Även moment som barnexercis och provskjuta musköt genomfördes. Under kvällen följde grillning och allmän social samvaro. Samtidigt blev det månförmörkelse denna afton. Förhoppningsvis inget järtäcken inför framtiden…

Söndagen den 17 augusti utmärktes av en minnesgudstjänst för de stupade i Foss kyrka. Efter att ha ätit lunch bröts fältlägret och de historiska deltagarna skingrades för vinden. Det historiska återskapandet var över.

Erfarenheter

Flera intresssanta erfarenheter drogs under marschen från Uddevalla till Munkedal. Deltagarna hade till en början tänkt bära med sig filtar lindade som korvar över axlarna men detta blev för tungt och otympligt. Här skall man beakta att i fältutrustningen ingick även musköt med bajonett, huggare, ränsel och bullkruka. Då uniformerna är gjorda av ylle så hade man också svettats i floder. Därav är det naturligt att all extra utrustning packades på kompaniernas trossvagnar. När dessa försvann blev det sålunda problem. Då fick man sova direkt på marken eller i bästa fall på någon höskulle. Ränseln rymmer heller inte så mycket mat, vilket kan förklara varför man ofta fick gå hungriga. Kosten under hösten 1788 utgjordes i huvudsak av sill och sprit. Med några promille i blodet blev det också lättare att marschera i regn och rusk.

Någon erfarenhet drogs också i samband med slaget. Det historiska slaget tog ca 45 minuter, vilket 2008 hade komprimerats till ca 40 minuter. På denna tid hann norrmännen knappt fram till den svenska linjen. Därav är det troligt att man marscherade på i snabb takt på kolonn för att därefter, nära fienden veckla ut sig på linje. Därefter följde linjestrid och samtidigt eldöppnande. Så förflyttningar bör ha gått snabbare än vad man kanske kan tro.

Slutord

Teaterkriget och slaget vid Kvistrum 1788 blev på många sätt det mest lyckade historiska återskapande som Westgiöta Gustavianer har genomfört. Allt var planerat i minsta detalj och logistisken fungerade som en klocka. I sammanhanget har givetvis också Munkedals kommun en viktig roll liksom övriga lokala arrangörer. Det märktes att alla var genuint intresserade av vad som hände. Därav det lyckade resultatet.

Tydligen så säger man fortfarande i Kleva-trakten att ”det var då slaget hölls”. Här har evenemanget sålunda satt ett bestående intryck i det lokala folkminnet. Därav är vi samtliga också med och SKAPAR historia. Icke att förglömma.

Stort tack till samtliga berörda och väl mött nästa gång!

(Fler bilder finns också att se i bildgalleriet)