Teaterkungen

In Historieförmedling, Länkar by Administrator

Under våren så har Stefan Andersson släppt en skiva om ”teaterkungen” Gustav III. I form av 13 låtar så låter han lyssnarna få följa med på en resa till konungen och hans liv under sena 1700-talet.

”Teaterkungen” kan sägas utgöra en musikalisk resa till konungens liv och samtid under åren 1771-1792. Skivan inleds med att konungen i Paris får sin fars dödsbud 1771, därefter följer revolutionen 1772, en stor del handlar om kriget 1788-90 och avslutas sedan med mordet och efterspelet med Ankarströms avrättning 1792.

I det stora hela så är skivan väldigt välkomponerad och med många känslosamma partier. Sångerna handlar i många fall om hur enskilda individer kan ha uppfattat sin samtid, tex konungen, Ankarström, soldaten och soldathustrun etc. Dock har Stefan Andersson använt sin konstnärliga frihet fullt ut och vissa stycken kan ifrågasättas rent historiekritiskt. Ett exempel är tex gränsincidenten vid Puumala sund 1788 och att konungen lät avrätta den soldat som kläddes ut till kosack. Vidare så skönmålas adelsoppositionen gentemot konungen och hans politik. Men här finns det ju som sagt flera olika versioner. Och i detta fallet så verkar Stefan Andersson ha  tagit intryck av den antigustavianska ”propagandan” från den Reuterholmska regimen och senare av männen kring Karl XIV Johan.

Men skivan är som sagt väldigt välskriven och kritiken i dagspressen har till största delen varit positiv (tex 4 fyrar i Göteborgs-Posten). Så därav stödjer vi givetvis Stefan Andersson i hans musikaliska skapande =).

Några textpartier som i alla fall gjorde intryck (med en rysning…) på undertecknad är:

”och just nu som jag talar så faller Sveaborg

det sker under vår officer Spengtportens försorg

och Kristianstads alla trupper de har låtit mig förstå

och de är uppställda och redo att mot Stockholm gå

ett ord – skrivet i blod – revolution”

ur nr 2 ”Revolution”

”113 officerare skulle ut i krig

de samlades vid Helsingfors och redde sig till strid

falleri fallera – falleri fallera

falleri fallera – falleri fallera

113 officerare bildade formation

utan varken mat och kläder eller ammunition

falleri fallera – falleri fallera

falleri fallera”.

ur nr 7 ”113 officerare”

Ett bredare smakprov från skivan ”Teaterkungen” och Stefan Anderssons verk i övrigt kan ni finna på hans hemsida.

/Christer Johansson