View Post

När skogvaktarna drog i fält

In Historiskt återskapande, Taktisk strid by Administrator

Några medlemmar i WG håller som bäst på att sätta upp en grupp kronojägare från mitten av 1700-talet. Ämnet är också aktuellt med anledning av föreningens 1700-talshelg i Gräfsnäs – kronoskogen Risveden vaktades nämligen av jägeristatens personal. När följer den historiska bakgrunden till projektet. Kort historisk över jägeristaten i krig och fred ca 1700-1820 På 1500-talet bildades en riksorganisation för att skydda kronans skogar mot tjuvjakt och olovlig avverkning. Chef för organisationen var Kongl. Hovjägmästaren eller riksjägmästaren i Stockholm. Därtill fanns också lokala avdelningar som var organiserade inom länsstyrelserna. Chef för länsorganisationen var överjägmästaren, som under sig hade underjägmästare, hejderidare och kronojägare (eller skyttar). Titulaturen verkar ha varierat över tid och var inte helt konsekvent. Jägmästarna var i alla fall …

View Post

Marma 1719

In Historiskt återskapande, Taktisk strid by Administrator

6-8 maj var WG med och gestaltade livet vid en svensk postering i norra Uppland under ryska skärgårdsflottans härjningar 1719. I de djupa skogarna kom vi att ställas mot Tsar Peter den stores elittrupper ur Preobrajensky-gardet. Inför detta event så hade medlemmar i WG låtit sy upp tidstypiska allmogekläder från lite tidigare 1700-tal. Så vi medverkade här som allmoge, karoliner och tross med eget fältläger. Det totala antalet deltagare låg på runt 70 personer från Sverige, Finland, Ryssland, Estland och Norge. Scenariot för helgen utgick ifrån en svensk postering i norra Uppland 1719. Här fanns en grupp åldersstigna tre- och femmänningssoldater som vaktade en vägsträcka med ett par kanoner. Framför posteringen i en gammal husruin låg en fältvakt som utgjordes …

View Post

Hur en folksägen skapas

In Historiskt återskapande, Taktisk strid by Administrator

Helgen 2-4 juli genomfördes ”Munkedal i krig och ofredstid 1643-1788”. Evenemanget bjöd på allt från bataljscener, lägerliv, folklig dans och 100-tals glada människor. Betyget får sägas bli: Det bästa vi gjort! På Westgiöta Gustavianers vägnar vill jag här tacka kultursekreterare Jan-Olof Karlsson, Munkedals kommun, markägaren med familj, övriga i Munkedal samt samtliga deltagare som gjorde helgen i Munkedal till en fantastisk upplevelse som kommer att leva kvar i mångas medvetande under bra många år. Det är på detta sätt man skapar en folksägen. För bilder, se: http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=15813&id=100000636999817 http://www.facebook.com/home.php?#!/album.php?aid=184982&id=744108888 http://www.facebook.com/photo.php?pid=4624635&id=618537704#!/album.php?aid=2064502&id=1531388614  http://www.facebook.com/album.php?aid=15813&id=100000636999817&comments=#!/album.php?aid=183422&id=618537704 http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=19168&id=100000557418031 http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=48110&id=1187975896 http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=6000&id=100001130433237 Bilderna är tagna av Andreas Olsson, Christina Skoog Holmertz, Lars Henningsson, Karin Andersson, Bo Hellqvist, Bengt Rosander och Minna. Mvh Christer Johansson Ordförande WG/Projektledare Kvistrum 2010

View Post

Striden vid posteringen i Lillboda

In Historiskt återskapande, Taktisk strid by Administrator

13-16 maj medverkade WG som Elfsborgs reg:te i eventet Östra Fronten. Tillsammans med andra Napoleonföreningar återskapade vi livet vid norska gränsen anno 1808. Rapport från Kungsängen, Stockholm: vildvuxen skog, kedjor som rör sig i landskapet, muskötsalvor och mynningsflammor i natten, en och annan blåsa på fötterna, rejäl och mustig mat tillagad över öppen eld, folksång ackompanjerad av trumma, fiol och flöjt samt ett särdeles trevligt sällskap. Ett stort tack till arrangören (Upplands och Wärmlands fältjägare) för ett fantastiskt event. Och ett stort tack till vännerna i Gustav II Adolfs fotfänika som delade våra vedermödor i fält. Väl mött på nya fälttåg, goda vänner. Fler bilder kan ni se här: http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=43716&id=1187975896 http://www.facebook.com/photo.php?pid=4298660&id=677071241&comments=&alert=#!/album.php?aid=174469&id=677071241 http://www.facebook.com/#!/album.php?aid=566&id=100001130433237   http://www.facebook.com/?ref=home#!/album.php?aid=180428&id=647756355 

View Post

Afairen vid Sågebacken

In Historiskt återskapande, Okategoriserade, Taktisk strid by Christer Johansson

Under forskningar på Krigsarkivet fann jag för ett tag sedan några handlingar som rör striderna på Västra Fronten i maj 1809. Härav framgår bl.a. hur slaget vid Sågebacken utvecklade sig. Större karta, se länk  REDOGÖRELSE FÖR AFAIREN VID SÅGEBACKEN Redogörelse för Afairen vid Sågebacken, Westra Fronten, d. 22-23 Maij 1809, inlemnad till Högqvarteret av Captain Strömbom, Chef för III. Sammansatta Compagniet. Fredagen d. 22 Maij Under dagen anlände de sista enheter som formerade III. Sammansatta Compagniet till Swenska Lägret vid Näset, Sågebacken. Organisationen för Compagniet var enligt följande: Stab, 2 man Dragoner, 2 man Jägare, 8 man I. Plut. Upplands, 15 man II. Plut. Älvsborgs, 20 man III. Plut. Västerbottens, 15 man Artillerie, 2 pjäser med besättningar Compagnie-Trossen Klockan Sex om aftonen genomfördes befälsmöte …

View Post

Västra Fronten – en stor succe!

In Historiskt återskapande, Taktisk strid by Administrator

Helgen 22-24 maj genomfördes återskapandet av striderna på Västra Fronten 1808-1809. Evenemanget blev mycket lyckat främst på grund av sin realism och med få moderna inslag. Deltagarna bjöds på en tidsresa 200 år tillbaka i tiden. Det historisk återskapandet av striderna på Västra Fronten 1808-1809 genomfördes helgen 22-24 maj på Bulid-Sågebackens skjutfält strax norr om Uddevalla. Antalet deltagare var ca 150 från Sverige, Norge och Danmark. Västra Fronten var ett slutet evenemang utan publik. Detta genomförde vi sålunda för oss själva för att testa reglemente och utrustning och för att få utökad förståelse hur livet kunde gestalta sig kring krigsåren 1808-1809. Redan under onsdagen började medlemmar ur Westgiöta Gustavianer köra upp material till den svenska lägerplatsen vid Näset. Det var ett styvt …