View Post

De trognaste av dem alla

In Forskning, Historieförmedling by Christer Johansson

-resterna av finska armén i Göteborg 1810-1830   Westgiöta Gustavianer är ju som alla känner till militärhistorisk föreningen som levandegör Göteborgs garnison under gustavianska tiden 1772-1809. Därav kan man kanske undra varför två av föreningens medlemmar förra året lät sy upp två finska jägaruniformer av modell 1779. Men detta är faktiskt inte så konstigt med tanke på att resterna av finska armén införlivades i Göta artilleriregemente 1816. På detta sätt har Göteborgs garnison också ett finskt arv, som vi anser också bör vårdas. Det är sålunda i detta ljus man skall se uppsättandet av Savolax fotjägare i Göteborg. Historien om de finska soldaterna i Göteborg är i korthet enligt följande: Den 17 september 1809 slöts freden i Fredrikshamn och Sverige …